יום ראשון 7 למרץ כג באדר חנה בת לונה סודרי ז"ל
יום שני 8 למרץ כד באדר אליהו וידל בן דונה ז"ל (אדר א)
יום שלישי 9 למרץ כה באדר רחמים מאיוסט בן רחל ז"ל
רפאל לוי בן פרחה ז"ל
חנה זיקרי בת מסעודה ז"ל (אדר א)
חנה חוטה בת רחמה ע"ה >> עמוד הנצחה  << 
יום חמישי 11 למרץ כז באדר ניסים ציון שרביט בן עזיזה ז"ל
סתרייא בן הרוש בת  עזיזה ז"ל
יום שישי 12 למרץ כח באדר ציון אלקובי בן זוהרה ז"ל (אדר א)
שמעון ברוך ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
יום שבת 13 למרץ כט באדר סתרייא סבוני בת ג'מילה ז"ל
פנחס הרוש בן סלטנה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
סתרייא לוי בת ג'מילה ז"ל
ל באדר סולטנה איטח ז"ל    (ל אדר א)

יהי זכרם ברוך לעד

כל המעוניינים להנציח את יקיריהם שחלפו מן העולם, בני קהילת צפרו, מוזמנים לשלוח תמונה וסיפור חיים.

דף הנצחה אישי יפורסם באתר בעמוד ההנצחה וכפוסט בעמוד הראשי כל שנה בשבוע האזכרה ב"ה . בכדי שההנצחה תהיה שלמה ומכובדת  , מתבקש מבנה מינימלי לעמוד ההנצחה ע"פ הפירוט הבא :

  • תמונה/ תמונות באיכות טובה
  • תאריך לידה עברי ולועזי
  • שם ההורים והאחים
  • עיסוק ומשלח יד בצפרו
  • ציון בן הזוג וצאצאים
  • שנת עליה לארץ ומקום מושבם בארץ ישראל
  • עיסוק ומשלח יד בארץ
  • תאריך פטירה עברי ולועזי

ניתן כמובן לפרט מעבר, כל המרבה הרי זה משובח, דוא"ל למשלוח המידע –  eli@tubaly.com