יום ראשון 21 לפברואר ט באדר אברהם איטח בן זוהרה ז"ל
יום שני 22 לפברואר י באדר ניסים תורג'מן בן רינה ז"ל
יצחק חמו בן חנה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
מסעודה ממן בת עישה ע"ה
יום שלישי 23 לפברואר יא באדר אהרון סודרי בן סולטנה ז"ל
מאיר כהן בן שרה ז"ל
יום רביעי 24 לפבראור יב באדר מרת דינה כהן בת סולטנה ע"ה
יום שישי 26 לפברואר יד באדר מרדכי בן יעיש בן סולטנה ז"ל
מרת תמר צדקה לבית סודרי ז"ל >>עמוד הנצחה <<
בדה בן עזרא בת סטריה ז"ל (אדר א)

יהי זכרם ברוך לעד

כל המעוניינים להנציח את יקיריהם שחלפו מן העולם, בני קהילת צפרו, מוזמנים לשלוח תמונה וסיפור חיים.

דף הנצחה אישי יפורסם באתר בעמוד ההנצחה וכפוסט בעמוד הראשי כל שנה בשבוע האזכרה ב"ה . בכדי שההנצחה תהיה שלמה ומכובדת  , מתבקש מבנה מינימלי לעמוד ההנצחה ע"פ הפירוט הבא :

  • תמונה/ תמונות באיכות טובה
  • תאריך לידה עברי ולועזי
  • שם ההורים והאחים
  • עיסוק ומשלח יד בצפרו
  • ציון בן הזוג וצאצאים
  • שנת עליה לארץ ומקום מושבם בארץ ישראל
  • עיסוק ומשלח יד בארץ
  • תאריך פטירה עברי ולועזי

ניתן כמובן לפרט מעבר, כל המרבה הרי זה משובח, דוא"ל למשלוח המידע –  eli@tubaly.com