יום שני 21 לספטמבר ג תשרי פנחס חותה בן מסעודה ז"ל
יום שלישי 22 לספטמבר ד תשרי יקוט עוליאל בת תמו ע"ה
יום רביעי 23 לספטמבר ה תשרי אליהו עובדיה בן ימנה ז"ל
שמעון כהן בן מזל טוב ז"ל
שמשה בת יעקב ז"ל
יום חמישי 24 לספטמבר ו תשרי פנחס אפרתי – אפריאט בן רבקה רחמה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
יום שישי 25 לספטמבר ז תשרי שמחה סיסו בת עישה שלמה ז"ל
אסתר אוליאל בת עישה  ע"ה
יום שבת 26 לספטמבר ח תשרי שאול שניאור בן תמר ז"ל

יהי זכרם ברוך לעד

כל המעוניינים להנציח את יקיריהם שחלפו מן העולם, בני קהילת צפרו, מוזמנים לשלוח תמונה וסיפור חיים.

דף הנצחה אישי יפורסם באתר בעמוד ההנצחה וכפוסט בעמוד הראשי כל שנה בשבוע האזכרה ב"ה . בכדי שההנצחה תהיה שלמה ומכובדת  , מתבקש מבנה מינימלי לעמוד ההנצחה ע"פ הפירוט הבא :

  • תמונה/ תמונות באיכות טובה
  • תאריך לידה עברי ולועזי
  • שם ההורים והאחים
  • עיסוק ומשלח יד בצפרו
  • ציון בן הזוג וצאצאים
  • שנת עליה לארץ ומקום מושבם בארץ ישראל
  • עיסוק ומשלח יד בארץ
  • תאריך פטירה עברי ולועזי

ניתן כמובן לפרט מעבר, כל המרבה הרי זה משובח, דוא"ל למשלוח המידע –  eli@tubaly.com