יום ראשון 19 לינואר
כב' בטבת
גרציה סיבוני בת מסעודה ז"ל
חיים מאיוסט בן מרים ז"ל
יום שני 20 לינואר כג' בטבת רעיה בת חנה ז"ל
יום רביעי 22 לינואר כה' בטבת ציון עזר וידל בן שרה ז"ל >> עמוד הנצחה <<
יום חמישי 23 לינואר כו' בטבת שלמה חותה בן מסעודה ז"ל
יום שישי 24 לינואר כז' בטבת חנה טובלי ז"ל >> עמוד הנצחה <<
יום שבת 25 לינואר
כח' בטבת
סלטנה הרוש בת רחמה ז"ל >> עמוד הנצחה <<
חיים  אטיאס בן סתרייא ז"ל
אבא אביטבול בן זוהרה ז"ל

 

יהיה זכרם ברוך לעד

אנו קוראים לכל משפחות ילידי בני קהילת צפרו  ,  לשלוח תמונה וסיפור חיים של יקירי המשפחה שחלפו מן העולם, ליצירת דף הנצחה אישי באתר אשר יפורסם כל שנה בשבוע האזכרה ב"ה . בכדי שההנצחה תהיה שלמה ומכובדת  , מתבקש מבנה מינימלי לעמוד ההנצחה ע"פ הפירוט הבא :

  • תמונה/ תמונות באיכות טובה
  • תאריך לידה עברי ולועזי
  • שם ההורים והאחים
  • עיסוק ומשלח יד בצפרו
  • ציון בן הזוג וצאצאים
  • שנת עליה לארץ ומקום מושבם בארץ ישראל
  • עיסוק ומשלח יד בארץ
  • תאריך פטירה עברי ולועזי

ניתן כמובן לפרט מעבר, כל המרבה הרי זה משובח, דוא"ל למשלוח המידע –  eli@tubaly.com