בס"ד

שמואל (בן-אור) אביטל נולד בכפר קטן צפרו ליד העיר פאס בדרום הרי האטלס של מרוקו. הוא חונך בבית פשוט ובמשפחה צנועה ומסורתית, שחלק ממנה היו ממגורשי ספרד מהמאה ה-15,  וחלק אחר מגולת בית שני. החכמה הנסתרת העתיקה והיפה של הקבלה הועברה במסורת ספרדית נאמנה מאב לבנו בשרשרת שלא נותקה עד היום.

שמואל עלה לארץ ישראל ב20- למארס בשנת תש"ט – 1949 עם קבוצת נוער ממרוקו, ישר לקיבוץ איילת השחר בגליל העליון, ומשם למחזור ל"ב במקוה ישראל, התגייס לצל ה"ל, ואחרי שחרורו גר בירושלים שם עבד במעבדות של מפעלי פיניקיה ביום, ובלילה היה פעיל ומעורה בחיי התיאטרון בירושלים, והיה חבר בתיאטרון מסך עם הופעות שונות ברפרטואר ישראלי וקלאסי.

ב-1958 הוא נסע לפסטיבל  באויניון כנציג צעיר של התיאטרון הישראלי, ומשם  לפריס ללמוד את אומנות הפנטומימה מאטיין דקרו Etienne Decroux  ומרסל מרסו Marcel Marceau. ב- 1971 הוא יסד את בית הספר לפנטומימה מרכז הדממה בבולדר קולורדו שבארה"ב. .Le Centre du Silence

בנוסף להופעות בינלאומיות, הוא מקיים סדנאות פרטיות של אמנות השתיקה ותנועות הגוף אשר בספרו, המדריך המעשי לגוף-המדבר The BodySpeak Manual מלמדת. כן הופיע בבולדר ובעולם, וניהל מפגשים צבוריים שארכו ארבעה שנים בהצלחה, שנקראו קפה-סאלון פילוסופי, e  Café-Salon Philosophiqu(1975)  (מהדורה גרמנית פורסמה ב 1985)  – השתיקה הרועמת – מעבר לדממה (1985) , הרעיון של המעגל הרוחני-הפנימי: טכניקה יצירתית להוליד את הילד הפנימי בחיים שלך (1992), נכתב ביחד עם אחד מתלמידיו מרק אולסן.

החיים והעבודה של שמואל הם נושא לסרט דוקומנטרי, השתיקה הרועמת : החיים והזמנים של שמואל אביטל. הספר החדש שלו, המדריך המעשי לגוף-מדבר The BodySpeak Manual –  באינטרנט.

לאחרונה הוציא לאור בהוצאה פרטית את ספרו בעברית ואנגלית "בסתר המדרגה: התבוננות פנימית קבלית באותיות לשון הקודש". בהכנה ספר חדש בשם " עם לבבי אשיחה" ליקוטי שירים, קינות, וסיפורים שונים על קורות חייו.

שמואל בן אור אביטל, מייסדו (1971) ומנהלו האומנותי של בית האולפנא  מרכז הדממה, יחגוג בעז"ה בשנה הבאה 2020  49 שנות פעילות אמנותית פוריה בארה"ב.Le  Centre du Silence Mime School

 

Le Centre du Silence Mime School. Samuel Avital, Founder and Director.

  1.   O. Box 745. Lafayette, Colorado, 80026-0745 -USA.  Phone: (303) 661-9271   

Website: www.bodyspeak.com  Email: savital@bodyspeak.com

Kabbalah Now website:   http://www.gokabbalahnow.com

מצגת זאת דורשת JavaScript.

 

מסע שורשים – אלבאז > זכרי > אביטבול 

מצד אימא חנה רובידא, בת שמחה בת הרב אבא אלבאז זצ“ל, רב גדול ומורה צדק עשרות בשנים כדיין ופוסק בעירנו צפרו המהוללה. מצד אימא חנה רובידא הרחומה והאהובה למשפחת זכרי הברוכה ברבנים, סופרים, משוררים ומקובלים בעלי הלכה ושררה ואהובים על הציבור. ממשפחת זכרי יצאו תלמידי חכמים גדולים ומקובלים בעלי חזון כמו בעל ספר החרדים רבי אליעזר אזכרי זצ“ל שהיה ממקורביו של האר“י, מהרח“ו רבי חיים וויטאל  והרמ“ק רבי משה קורדובירו זצ“ל בצפת עיר המקובלים בזמנו.

ומצד אבא מארי משה עמרם וסבא יקירא אליהו יעקב זצ“ל יקירא למשפחת אביטבול, והרב הגאון רבי עמור אביטבול זצ“ל, מצאצאי גולי קסטיליא בספרד, פרשן דרשן איש ענק בקדושתו ובהדרת כבודו. וכן מצד הסבא רבי אבא -הרמ“א, רבי רפאל משה אלבאז זצק“ל הפוסק והמקובל הגדול, בעל חבורים רבים כעדן מקדם וספרים אחרים, משורר ומקובל רב עוצמה המצויין בשירתו המרנינה ובעלת תוכן עמוק ונפלא. משפחת אלבאז ידועה לפי המסורת שיצאה מסוריה, וגם משפחת אביחצירה בשמה האמיתי הוא ”אלבאז“. (אבוחצירה הוא רק כינוי בגלל הנס שקרה לאב המשפחה רבי שמואל אלבאז זצ“ל).

ע“ה שמואל בן-אור אביטל הי“ו אכי“ר בן חנה רובידא זכרי-אלבאז ז “ל,  ור‘ משה עמרם אביטבול זצ“ל בן ר‘ אליהו יעקב אביטבול זצ“ל.

 

מצגת זאת דורשת JavaScript.

 

      ראיון טלויזיוני שנערך עם שמואל בארה"ב אוגוסט 2017 : 

     


שׁמואל נשׁאר נאמן לשׁורשׁיו

מאת שׁלום פּוני כלפון

בשׁמואל, התקיים הכּתוב בחבּקוק ב. ד…."וְצַדִּיק בֶּאֱמוּנָתֹו יִחְיֶה".

שׁמואל חי לא רק באמוּנתו אלא גם את אָמנוּתו. הוא חי את אמנוּתו מאז שׁאני מכּיר אותו כילד, קודם בספרוּ בהּ גדלנוּ, אח"כ בירושׁלים שׁם התחיל להופיע בלהקות תיאטרון שׁונות. שׁמואל נחון מצעירוּתו בכישּׁרון, רציניוּת, התמדה ומקוריוּת רבּה. לחם בעקשׁנוּת לפלוס לו דרך באמנוּתו ולפתּח את כשׁרונו בלימּוּד אצל גדולי עולם בשׁטח הפּנטומימה בפּריס.

פּגשׂתי אותו בפּריס, אח"כ בניו יורק כשׁהוא נאבק למצוא את דרכו ובטּוּיו האישׁי בשטח אמנוּתו. מה שׁיִחֵד אותו מאומנים אחרים שׁהכרתי, היא אמוּנתו למקור מחצבתו. בד בבד עם אומנוּתו, הוא פִּתֵּחַ  והעשׁיר את ידיעותיו וְאֱמוּנָתֹו להּ נשׁאר קשׁוּר, העמיק ידיעותיו בחכמת הקּבּלה עליה כתב מאמרים חשׁוּבים שׁהופיעוּ בעיתון העברי בניו יורק "הדּואר".

זכיתי להיות נוכח בפּתיחה שׁל אחד הסמינרים הבין-לאומיים שׁנהג לקיים פעם בשּׁנה בבולדר, קולורדו. בהזדמּנוּת זו הופתעתי לראותו מדקלם "אלוהי נשׁמה" בהתרכּזוּת רוּחנית עילאית. אנחנוּ פותחים בתפילּה זו בכל יום בתפילּת שׁחרית, בּהּ אנוּ מבּיעים את אמונתנוּ בייעודנוּ בחיּים, את אפסוּתנוּ וְעַנֲוָתֵנוּ בעולם האין-סופי הזה. מודים על שׁאנו בריאים וקיימים ומכּירים שֶׁחַיֵּינוּ נִתְּנוּ לנוּ במתּנה כּחפץ יקר שׁעלינוּ לשׁמור אותו ולפתֵּח אותו עד שׁיגּיע יומנו וזמנּו להחזיר מתּנה זו במצב טוב, להשׁאיר רישּׁוּם טוב בעולמנו זה בו זכינוּ לבקּר קצת ועוד

שׁמואל דיקלם תפילּה זו בדביקוּת רוּחנית כזו שׁכול הנוכחים הוקסמוּ מהתלהבוּתו ומההילּה שׂהיתה סביבו, אפילו אלּה שׁלא ידעוּ עברית. באותה עת, הקרין רוּחניוּת. שׁמואל חי את אמנוּתו ואומנוֹתו בחן וגאוה. כּל דרך חייו נשׁאר נאמן לשׁורשׁיו שׁהם מסּורת אבותיו ודרך חייהם התרבּוּתית. לא נטמע כהרבה אחרים בקוסמופוליטיות שׁהתכחשׁוּ לשׁורשׁיהם. שׁלמוּת זו וּמִזּוּג זה באישׁיוּתו שׁל שׁמואל, משׁתקפים בספריו המרוּבּים שׁהם השׁראה רוּחנית לכול תלמידיו ומקורביו הרבּים.

הקּורא בספריו יגלֶּה בהם תורתו והשׁקפת עולמו החובקת מזרח ומערב, חכמת חיּים עשׁירה בשלל צבעים ורבדים תרבותיים מעניינים ביותר, והכול כתוּב בכישּׁרון ספרוּתי ובהבנה עמוּקה בתורת הנפשׁ. להכּיר אותו ולדבּר איתּו, אתה מגלֶּה את תבוּנתו, וחוכמתו מלאה נסיונות שׁמעטים השׂיגוּ. הוא הגּיע להצלחה, להגשׁים את חלומו וייעוּדו שׁבחר כשׁליחוּת חיּיו. הישׂגו הגּדול הוא שׁנשׁאר אמן גדול מבּלי לוַתּר על שׁלמוּתו המּוּסרית, כיהודי נאמן, ידיד נפשׁ ובן-אדם חביב ומקורי ביותר.

שׁלום פּוני כלפון

ואנקובר, קנדה. יום שני י"א טבת, תשס"ג. .Monday, Dec 16, 2002

שלום כלפון הוא יליד צפרוּ במרוקו עלה לארץ בעליה ב' דרך קפריסין. חייל במלחמת השחרור ונושא אות הקוממיות. חבר קבוץ, למד פילוסופיה ספרות ומדעי המדינה. מחבר ומחנך, שימש כרב הקהילה, ולִימֵּד עברית באוניברסיטה של ויקטוריה. סגן נשיא של הסתדרות ציוני קנדה ושל מפעלי הצדקה שלה. חבר מועצת המנהלים של הקונסרבטוריון למוזיקה. חבר הועד הפועל של הפדרציה הציונית הקנדית והמגבית המאוחדת. הוא פרסם ספרים ומסות בעברית, צרפתית ואנגלית. נשוי לרבקה ואב לעדנה, אתי וורדית.

לאחרונה הוא חזר לארץ ופרסם את ספרו החדש "את אחי אנוכי מבקש" על ילדותו בספרו עליתו וקליטתו בתחילת הקמתה של מדינת ישראל.

 


שמואל מצא דרך לגעת בנצח דרך הקיום העכשווי.                                               

מאת : פרופ' דוד פסיג.

מספר מילים על שמואל בן-אור אביטל ולספרו של "בסתר המדרגה".

יש דמויות בחייו של אדם שמלוות אותו לאורך ימי שנותיו. כך היא דמותו של שמואל עבורי. שמואל הוא הנכד ואני הנין של דמות נכבדה העומדת ברקע חיינו—הרב אליהו יעקב אביטבול זצ"ל. מכל בני משפחתי האחרים, שמואל הוא החוט המקשר ביני לבין אבי סבתי—רחל זצ"ל.

את שמואל הכרתי בהיותי נער בשנות העשרה הראשונות לחיי. דרכינו הצטלבו לראשונה מיד כשעליתי לארץ ישראל והוא בא לביקור. את הקשר בינינו לא היה ניתן אז להביעו במילים. היום, קצת יותר ברורים לי הנימים המקשרים בינינו.

שנינו יונקים מאותם צינורות שפע של אבות דגולים שתורתם הייתה באמת אומנותם.

אף כי עסקו במסחר לצורך מחייתם, הם נחרתו בתודעת צאצאיהם כהוגים וכאנשי אמונה דגולים. כזה היה אבי סבתי הרב אליהו אביטבול. לדאבוני לא זכיתי להכירו. אבל זכיתי להתוודע אליו דרך שמואל.           שמואל הוא מממשיכי דרכו של סָבֵנוּ בסגנונו הייחוּדי. שמואל מצא דרך אותנטית להביע רעיונות קוסמיים וקבליים בעזרת שפת הגוף. באמצעות הנפש הוא פילס דרכים אל החוכמה. הוא פיתח דרכים ללמוד וללמד תבונה אלוהית בסגנון אומנותי ובשפה עשירה הקרובה ללב כל בן אנוש באשר הוא, בשלהי המאה העשרים ותחילת המאה העשרים ואחת. שמואל מצא דרך לגעת בנצח דרך הקיום הפיסי העכשווי.

כעתידן, בתחילת המאה העשרים ואחת, אני מוצא עצמי מנסה לגעת באותם רעיונות

נצחיים אך מפרספקטיבה של חקר העתיד. שמואל לִימֵּד אותי שצריך לחפש דרכים ייחודיות בכדי לגעת בנצח. הוא העביר לי את המסר מאבותינו שלא לפחד ולהביע את ייחודנו אף במחיר הלעג של קטני המוחין. בטוחני שסבא רבּא נהג כך בתקופתו. כולנו תפילה שנצליח להנחיל את המסר הזה לבנינו ולבנותינו. עבודתו של שמואל תעמוד תמיד כנר, כאות, וכמופת מעל ראשם.

דר' דוד פסיג. נתניה, ישראל

ינואר 2002

פרופ' פסיג, יליד צפרו , הוא עתידן (Futurist) בהכשרתו. הוא חבר סגל באוני' בר אילן, ישראל. הוא מלמד במגמה לתקשורת וטכנולוגיה (Graduate Dept. of Communication Technologies). הוא מתמחה בחיזוי טכנולוגיות עתידיות, בחקר השלכותיהן על החברה העתידית, ובפיתוח דרכים להכשרת ההון האנושי לקראת עתידים שונים. הוא עומד בראש המעבדה למציאות מדומה (Virtual Reality) שבאוניברסיטת בר-אילן וחוקר את התפתחות הקוגניציה בעזרת טכנולוגיות מתקדמות.