יום ראשון 10 לנובמבר
יב' בחשוון
ר' מאיר כהן בן עישה זצ"ל >> עמוד הנצחה <<
מסודי מלכה בת חנה ז"ל
יום שני 11 לנובמבר יג' בחשוון עזיזה אהובה אלבז בת יקוט ז"ל
יום שלישי 12 לנובמבר יד' בחשוון גבריאל בן עמרם בן רחל ז"ל
יום חמישי 14 לנובמבר
טז' בחשוון
יוסף בן הרוש בן מסעודה ז"ל
מסעודה מאיוסט בת זוהרה ז"ל
יום שישי 15 לנובמבר יז' בחשוון חנה אבוטבול בת שמחה ז"ל
יום שבת 16 לנובמבר יח' בחשוון מוניק כהן בת שושנה

יהיה זכרם ברוך לעד

אנו קוראים לכל משפחות ילידי בני קהילת צפרו  ,  לשלוח תמונה וסיפור חיים של יקירי המשפחה שחלפו מן העולם, ליצירת דף הנצחה אישי באתר אשר יפורסם כל שנה בשבוע האזכרה ב"ה . בכדי שההנצחה תהיה שלמה ומכובדת  , מתבקש מבנה מינימלי לעמוד ההנצחה ע"פ הפירוט הבא :

  • תמונה/ תמונות באיכות טובה
  • תאריך לידה עברי ולועזי
  • שם ההורים והאחים
  • עיסוק ומשלח יד בצפרו
  • ציון בן הזוג וצאצאים
  • שנת עליה לארץ ומקום מושבם בארץ ישראל
  • עיסוק ומשלח יד בארץ
  • תאריך פטירה עברי ולועזי

ניתן כמובן לפרט מעבר, כל המרבה הרי זה משובח, דוא"ל למשלוח המידע –  eli@tubaly.com