חברי ועד העדה המערבית ירושלים 1933

יושבים מימין לשמאל : אליהו עמיאל, הרה"ג רבי יוסף שלוש, נשיא העדה מר אברהם אלמליח, הרה"ג רבי שלום אזולאי ומר יוסף דהאן . עומדים מימין לשמאל : ישראל זאווי, יצחק די-אבילה, משה אדהאן, מר יצחק צבע – שהיה נגיד קהילת צפרו, שמעון בן עטר , רבי אברהם מלכה.