רבי מאיר מאמאן זצ"ל

רבי מאיר מאמאן זצ"ל , אחיו של הרה"ג רבי יהושוע ורבי יוסף רחמים מאמאן מבניו של המלאך רפאל מאמאן