יום שני 2 לספטמבר
ב באלול
מרים אלבאז בת דונה ז"ל
שמואל חמו ז"ל
יום שלישי 3 לספטמבר
ג באלול
שלמה לוי בן רבקה ז"ל
רחל חרוש בת רבקה ואליהו אביטבול ז"ל
יום רביעי 4 לספטמבר ד אלול חנה רובידה אביטבול בת שמחה ז"ל >> עמוד הנצחה <<
יום חמישי 5 לספטמבר
ה אלול
עזיזה אטיאס בת פרחה ז"ל
משה אביטבול בן חנה ז"ל
רבקה בקי אפרתי בת אסתר ז"ל
יום שישי 6 לספטמבר
ו אלול
רבי ישועה שמעון חיים עובדיה זצ"ל >> עמוד הנצחה <<
אברהם שניאור בן תמר ז"ל
יום שבת 7 לספטמבר
ז אלול
רבי חיים אליהו אברהם שיטרית זצ"ל >> עמוד הנצחה <<
יקוט אלבז בת סלטנה ז"ל

 

יהיה זכרם ברוך לעד

אנו קוראים לכל משפחות ילידי בני קהילת צפרו  ,  לשלוח תמונה וסיפור חיים של יקירי המשפחה שחלפו מן העולם, ליצירת דף הנצחה אישי באתר אשר יפורסם כל שנה בשבוע האזכרה ב"ה .

בכדי שההנצחה תהיה שלמה ומכובדת  , מתבקש מבנה מינימלי לעמוד ההנצחה ע"פ הפירוט הבא :

  • תמונה/ תמונות באיכות טובה
  • תאריך לידה עברי ולועזי
  • שם ההורים והאחים
  • עיסוק ומשלח יד בצפרו
  • ציון בן הזוג וצאצאים
  • שנת עליה לארץ ומקום מושבם בארץ ישראל
  • עיסוק ומשלח יד בארץ
  • תאריך פטירה עברי ולועזי

ניתן כמובן לפרט מעבר, כל המרבה הרי זה משובח

דוא"ל למשלוח המידע –  eli@tubaly.com