002 - מרים פרץ - 28-5-19

סריקת תמונות פרויקט "הדור הזה " באדיבות מרים פרץ