יום ראשון  29 לאוקטובר ט' בחשוון רבי יצחק בניזרי זצ"ל >> סיפור חיים << 
יום שלישי 31 לאוקטובר יא' בחשוון יוסף בודוק בן יקוט ז"ל
יום רביעי 1 לנובמבר יב' בחשוון מאיר כהן בן עישה ז"ל >> סיפור חיים <<
מסודי מלכה בת חנה ז"ל
יום חמישי 2 לנובמבר יג' בחשוון עזיזה אהובה אלבז בת יקוט ז"ל
יום שישי 2 לנובמבר יד' בחשוון גבריאל בן עמרם בן רחל ז"ל

יהיה זכרם ברוך .

אנו קוראים לכל בני הקהילה , במיוחד בשבוע האזכרה לשלוח לנו תמונה וסיפור על יקירי המשפחה שחלפו מן העולם ואנו נפרסם אותו כל שנה בשבוע האזכרה