יום ראשון  15 לאוקטובר כה' בתשרי עמרם מאיוסט בן סולטנה ז"ל
 אסתר שמש בת אליס ז"ל
יום שני  16 לאוקטובר כו' בתשרי לאה אפריאט בת מסעודה ז"ל
שמחה הרוש בת חנה ז"ל
יום שלישי  17 לאוקטובר כז' בתשרי רפאל אסולין בן בידה ז"ל
יום רביעי  18 לאוקטובר כח' בתשרי שרית שניאור בת זהבה ז"ל
אלעזר שוקרון בן מסעודה ז"ל
יהודה עמרם כהן בן זוהרה ז"ל
יום חמישי  19 לאוקטובר כט' בתשרי יהודה אלבז בן דונה ז"ל
נחמני אהרון בן יהושע וחנה ז"ל
יום שישי  20 לאוקטובר ל' בתשרי – ראש חודש עזיזה שרביט בת סלטנה ז"ל
אבא שרביט בן אמא קוקה ז"ל
יום שבת  21 לאוקטובר א' בחשוון שמחה ממן בת זוהרה ז"ל
מאיר כהן בן זוהרה ז"ל

יהיה זכרם ברוך .

אנו קוראים לכל בני הקהילה , במיוחד בשבוע האזכרה לשלוח לנו תמונה וסיפור על יקירי המשפחה שחלפו מן העולם ואנו נפרסם אותו כל שנה בשבוע האזכרה