יום ראשון 1 לאוקטובר יא' בתשרי רבקה לוי בת שמחה ז"ל
יום שלישי 3 לאוקטובר יג' בתשרי גיל שניאור ז"ל בן חנה תחי'
יום חמישי 5 לאוקטובר טו' בתשרי זוהרה בת שמעון ז"ל
אסתר בת זוהרה ז"ל
יום שישי 6 לאוקטובר טז' בתשרי לאה קסלסי בת חנה ז"ל
מסעוד עובדיה בן חנה ז"ל

יהיה זכרם ברוך .

אנו קוראים לכל בני הקהילה , במיוחד בשבוע האזכרה לשלוח לנו תמונה וסיפור על יקירי המשפחה שחלפו מן העולם ואנו נפרסם אותו כל שנה בשבוע האזכרה