א' בתמוז – מסעודה הרוש בת זוהרה ז"ל

ג' בתמוז – רינה שוקרון בת סולטנה ע"ה

ד' בתמוז –

זוהרה אלמוזנינו בת מסעודה ז"ל

רבקה טובלי בת אסתר ז"ל

ה' בתמוז – שמחה לוי בת טנה ז"ל

אנו קוראים לכל בני הקהילה , במיוחד בשבוע האזכרה לשלוח לנו תמונה וסיפור על יקירי המשפחה שחלפו מן העולם ואנו נפרסם אותו כל שנה בשבוע האזכרה

יהיה זכרם ברוך .