בס"ד

לרגל תחילת הקיץ

הננו להודיע לכל בני קהילתנו על פעילות התורנית ושעות התפילה בבית הכנסת

במקום מתקיים מדי יום שיעור בתלמוד ע"י הרב יגאל נחמני היו'

הפעילות מתחילה בתפילת מנחה בשעה 18:30 לאחר מכן שיעור ותפילת ערבית בשעה 19:30

יש לציין ששיעור זה נתייסד לפני כשלש שנים בהילוללא של הרמ"א רבי רפאל משה אלבאז זצ"ל

וכבר הספיקו לסיים 12 מסכתות במסגרת השיעור וכעת אוחזים במסכת הי"ג "בבא קמא"

יהי בואכם לברכה