בס"ד

שמחים אנו להודיע לבני קהילת צפרו

שבעזרת ה' ביום שני הבעל"ט 3-4-2017 בשעה 16:00 תתקיים חלוקת מצה שמורה עד השעה 19:00

כמו כן יתקיים במקום מכירת חמץ ע"י הרב יגאל נחמני הי"ו

כמו כן ניתן לרכוש את ההגדה של פסח כמנהג קהילת צפרו שיצאה השנה במהדורה חדשה

בברכת חג שמח וכשר

ועד בית הכנסת