מאת : דוד אפרתי – אפריאט

התשובה שלי היא: מה שוודאי הוא ש- ספרו נהגית בכל השפות באות-סמך ב-"S" ולא באות צדי.

לכן הנכון לכתוב אותה באות סמך כהגייתה. האות צדי בערבית נהגית גם כן סמך ולא ב-צ' מודגשת (כמו במילה צדיק).

לפני הרבה שנים כשיצחק נבון כיהן כשר החינוך שאל אותי היכן נולדתי ? עניתי בצפרו עם צ' מודגשת והוא העיר לי : צריך לומר ספרו עם ס' ועם שוואים – – SFRO צרור עיצורים,באותיות סמך ופה לא מודגשת.

לעומת זאת רוב הרבנים המרוקאים כתבו  בחיבוריהם: צפרו או צ'פרו .

רבי דוד עובדיה כתב "צפרו", דודי שמעון כתב "סופרו" וגם "צפרו", דודי שלום כתב "צפרו" וגם "ספרו",שלום פוני –כלפון ספרו,סמך עם צרה,אבא מיוסט "צפרו",רפאל אביטל "צפרו".בחיבור זה נכתוב את שמה ספרו.

(קוריוז: איזכור האותיות "ספרו" (בסמך) בתנ"ך :"סובו ציון והקיפוה ספרו מגדליה" – תהלים מ"ח, י"ג" ספרו בגויים את כבודו" – דברי הימים א' ט"ז, כ"ד).

אז בסופו של עניין , מה איך נכון לכתוב את שם עיר הולדתנו ? מה יגבר ?

נשאיר שאלה זו פתוחה בכבוד , ניתן לה חשיבות משנית , העיקר שנמשיך לאסוף ולתעד ,גם את התבלטויות של אבותינו

שאו ברכה