השבוע לעילוי נשמותיהם של בני קהילתנו הבאים :

סטה אפרתי בת רבקה  ז"ל
עישה אזולאי בן רינה ז"ל
אבא זרח בן שמחה ז"ל
אבנר וידאל בן רוחמה ז"ל
עמרם פינטו בן פריחה ז"ל
עמרם לוטטי בן עזיזה  ז"ל
אברהם לוי בן בדה ז"ל
רינה איטח בת מרים ז"ל
עזיזה לוטטי רובין בת שמחה ע"ה
רבי עמור אביטבול זצ"ל
בלדה דהן בת סוליקה ז"ל
יוסף עוליאל ז"ל


לחצו כאן בכדי לעבור לעמוד זיכרון בני הקהילה