מי שיש לו בושת פנים, ראוי לקבל את התורה

יש לבאר את הקשר בין תחילת התורה לסופה, המתחילה באותיות "בראשית" ומסתיימת ב"לעיני כל ישראל". לפי מה שכתב בתיקוני הזוהר (תיקון נח) כי "בראשית" אותיות "ירא בשת", ואמרו חכמינו ז"ל (נדרים כ.) כי מי שאין בו בושת פנים, בידוע שלא עמדו רגליו על הר סיני. וזהו רמז הסמיכות ל"לעיני כל ישראל", לרמוז כי מי שעמדו רגליו במתן תורה שהיתה לעיני כל ישראל, הסימן לכך שהוא ירא בשת, שיש לו בושת פנים ויראת ה' על פניו.

(מיני מתיקה)

לחצו כאן בכדי לעבור לעמוד