2-2

 

תולדות ופרקי חיים של הגאון הנודע

רבי רפאל משה אלבאז זצוק"ל זיע"א

ותולדות העיר צפרו מרוקו

להזמנות 050-4148949

ספר זה יוצא לאור ע"י הרב יגאל נחמני שליט"א

כולל "תפארת הלוויים"

ע"ש ר' מכלוף אליהו הלוי זצ"ל ורעייתו ע"ה

ובניו ובנותיו ע"ה, אשדוד